เปิดงาน “นิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” อย่างยิ่งใหญ่ ที่วัดร่องขุ่น จ.​เชียงราย​

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิด “นิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยศิลปินเชียงราย” พร้อมทั้งเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ภัณฑารักษ์

วันเสาร์ ที่ 2 ก.ค.65 เวลา 18.00 น. ที่วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยศิลปินเชียงราย” และการเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ภัณฑารักษ์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานที่สำคัญในการเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดงานช่วงปลายปี 2566 โดยได้รับเมตตาจาก พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดงานนี้ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะของเมืองนั้นๆ ในประเทศไทยอย่างแท้จริง ด้วยพัฒนาการการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา (กระบี่, นครราชสีมา) ได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดงาน รวมถึงครั้งนี้ได้รับคำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ภาคของศิลปินโดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติได้เป็นผู้สะท้อนและประเมินการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา พบว่าต้องมีการดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อประเมินไปสู่ในเรื่องของความพร้อมในการจัดงาน Biennale ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นต่อไป

จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ได้รวมพลังศิลปินเชียงราย พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแนวทางของตนเอง โดยมีภาพธงสัญลักษณ์การจัดงาน Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 เขียนอยู่ในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองศิลปะ กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ให้ศิลปินเจ้าบ้านและชาวเชียงราย ตลอดจนผู้มีใจรักศิลปะร่วมสมัยได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม  2566 ถึงเดือนเมษายน 2567

สำหรับพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์ในวันนี้ ได้รับเมตตาจากพระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 “TBC 2023” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะทำงานฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ จากนั้นมีการมอบธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ให้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกกิตติมศักดิ์ พร้อมเปิดตัวนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม เป็นภัณฑารักษ์ (Curators) ของโครงการฯ

จากนั้นได้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น ภายในหอศิลป์แทนคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาคัดสรรผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ จำนวน 72 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 119 ผลงาน มาจัดแสดงให้ได้ชมไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 และผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ จะถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่ 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวง สถานที่สำคัญทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย Chiang Rai international art museum (CAM ) บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณทวี อร่ามรัศมีกุล และคุณมงคล จงสุทธานามนี จำนวน 3 ไร่ บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยหอศิลป์แห่งใหม่นี้จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย

// สวท.เชียงราย https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/50553

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้ จ.ภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” พร้อมฉลองความสำเร็จของ “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 สร้างรายได้กว่า 24,000 ล้านบาท
กาดก้อม สร้างเมือง 16-17 มี.ค.นี้ | 11.00-18.00 น.
เชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรม “ต๋ามฮอยศิลป์” รุ่นที่ 42 วันที่ 1-5 มีนาคม 2567
ชวนเด็กๆ คุณครู และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ไพรมารี ฟอร์ม” หนึ่งในพาวิลเลียนศิลปะสำหรับเด็กๆ ของไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023″
5 ม.ค.นี้ | ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรด “LIQUID PAPER” หนึ่งในผลงาน Thailand Biennale ,Chiang Rai 2023
บ้านสวนสมพงษ์, ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า, ห้องสมุดรถไฟ : สถานที่จัดแสดง Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รอบตัวเมืองเชียงราย