ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขก” จำนวน 301 หมายเลข โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขก จํานวน ๓๐๑ หมายเลข จึงขอเชิญประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขทะเบียนรถสวย) สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถกระบะสี่ประตู รถแวน) หมวดอักษร “ขก” จำนวน 301 หมายเลข จัดประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูลเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายจะจัดให้มีประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนหรือทะเบียนรถสวยประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง รถกระบะสี่ประตู รถ SUV) หมวดอักษร ขก โดยมีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งคือ ขุมทรัพย์ เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต WWW.TABIENROD.COM โดยภาพพื้นหลังของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูลนั้น จะเป็นภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากแผ่นป้ายทะเบียนรถธรรมดาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ เป็นภาพภูชี้ฟ้า หอนาฬิกา และดอยนางนอน ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน แสดงถึงความเป็นจังหวัดเชียงรายได้อย่างเหมาะสม ลงตัว สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลจะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ประมูลได้ตลอดไป เปลี่ยนใช้กับรถคันอื่นที่มีทะเบียนอยู่แล้วก็ได้ สามารถนำไปจำหน่าย โอน ขายต่อหรือมอบให้แก่บุคคลอื่นที่เคารพรักก็ได้ สำหรับเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) เพื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้ นอกจากท่านจะได้หมายเลขทะเบียนรถที่เป็นเลขสวย ถูกโฉลก และมีภาพกราฟฟิคที่โดดเด่นสวยงามแล้ว ยังถือว่าท่านเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียน และเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทาง WWW.TABIENROD.COM ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สายด่วน ๑๕๘๔ หรือ ๐๕๓ ๑๕๒ ๐๗๖ ต่อ ๑๐๘ , ๑๐๙ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ๐๕๓ ๗๘๑ ๔๙๓ หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเทิง ๐๕๓ ๗๙๕ ๒๒๒ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอพาน ๐๕๓ ๗๒๑๙๑๗

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเจิมป้ายประมูลทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร “ขก” “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” ท่ามกลางหมอกฝนสีขาวปกคลุม คล้ายฤดูหนาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายด่วนโทร 1584 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 053 152 076
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง 053 795 222
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน 053 721 917
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า 053 781 493

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รถตู้ รถสองแถวนั่ง..ใช้ป้ายประมูลได้แล้วนะ!! ..ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร นค วันที่ 18 มีนาคมนี้
กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมทางออนไลน์ และอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาด พร้อมเผยรายชื่อเพจเฟซบุ๊กปลอมกว่า 23 เพจ
กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
พิธีเจิมป้ายประมูลทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร “ขก” “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” ท่ามกลางหมอกฝนสีขาวปกคลุม คล้ายฤดูหนาว
แจ้งเตือน! มิจฉาชีพรับทำใบขับขี่
ขนส่งเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ รถบรรทุกเชียงรายปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “Chiangrai Safety Truck and Zero Accident”