เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวนสาม 31 ต้นเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อกองการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ 65 ชุมชน นำต้นเทียนไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย #โดยในวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565 เวลา1.39 น. ประกอบพิธีหล่อต้นเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อต้นเทียนพรรษาในเวลา 17.39 น.พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เริ่มประกอบพิธีทางสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ให้ชีวิตประดุจแสงสว่างของดวงเทียน โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถนำขี้ผึ้งไปร่วมสมทบในการหล่อเทียนได้ในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณสวนตุงและนครเชียงรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” วันที่ 7-21 กค.นี้
12 กรกฎาคม | ขอเชิญร่วมแห่ต้นเทียนพรรษา 31 ต้นเทียน และตักบาตรเป็งปุ๊ด
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร
เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย