ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

วันนี้ 16 มิถุนายน 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย ห้องประชุมDowntown สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นพื้นที่ในที่มีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย หากเกิดปัญหาอุทกภัยก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ที่เพิ่งผ่านจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอยู่ในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จะมีพายุฝนจะพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยประมาณ 2 ลูก ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นได้ การลงพื้นที่ติดตามการการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือหากมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น ก็จะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ได้รายงานถึงสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม ของเทศบาลนครเชียงรายว่า เทศบาลนครเชียงราย มีลำน้ำแม่กรณ์เป็นแม่สายหลักที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ จากทางทิศตะวันตก ไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองเทศบาลนครเชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำกกต่อไป ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ลำน้ำแม่กรณ์อยู่บ่อยครั้ง เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาเป็นระยะๆ ปัจจุบันมีเพียง 2 จุดหลักที่ยังคงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน คือ บริเวณถนนศรีเวียง ซอย 4 และซอย 8 และถนนบ้านดอย ซอย 5 ซึ่งจากการสำรวจสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากท่อระบายน้ำมีเล็กและอยู่สูงกว่าระดับพื้นที่ของชุมชน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานงานกับแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และแขวงทางหลวงชนบทที่ 11 เชียงราย เพื่อออกแบบและดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่วนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เทศบาลนครเชียงราย ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายออกจากพื้นที่ทั่ง 2 แห่ง หากมีแหตการณ์ฝนตกหนักหรือเกิดเหตุน้ำไหลหลาก ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงราย ยังได้ประสานงานกับโครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย ในการเฝ้าระวังปริมาณน้ำในแม่น้ำกรณ์ เพื่อคอยแจ้งเตือนให้กับประชาชนเป็นระยะๆ รวมถึง การดูแลประตูระบายน้ำ และระบบสูบน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุกเวลาหากทีเหตุการณ์เกิดขึ้น

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของเทศบาลนครเชียงราย ที่บริเวณสถานีสูบน้ำฝูงบิน 416 และประตูระบายน้ำบ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ด้วย ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมที่ 2 จุด มีความพร้อมในการดำเนินงานหากเกิดกรณีน้ำไหลหลาก และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3