ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley และศึกษาดูงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อการแพทย์ภายใต้มาตรฐาน GMP , FDA

14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley และศึกษาดูงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อการแพทย์ภายใต้มาตรฐาน GMP , FDA พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง GTG หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป เกษตรและอาหารของไทย ไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์นอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ (Northern Thailand Food Valley: NTFV) และศูนย์กลางของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้รับเลือกเป็นเครือข่าย Research and Innovation Network Support ภายใต้ชื่อ RAINS for Thailand Food Valley : Chiang Rai Food Valley มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชา กาแฟ สมุนไพร สินค้า GI และสินค้าเกษตรทางเลือก (โกโก้ , กัญชา เครื่องดื่มอัดแก๊สจากใบกัญชา ) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง การผลิตสินค้าเกษตรและนวัฒกรรมอาหารบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ประจำถิ่น สู่การเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยของล้านนา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการวิจัยสายพันธุ์กัญชาในการสกัดสารแคนนาบินอยด์ เพื่อใช้ในการแพทย์ผลิตยา (น้ำมันกัญชา) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ปจำกัด ซึ่งโครงการนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นศูนย์วิจัยและศูนย์การเรียนรู้สายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสม และโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีงานทำในโครงการฯ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ธุรการ บัญชี นักปลูก ช่างประจำโครงการ นักแปล นักล่าม นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยยังเปิด GTG Café @CRRU จำหน่ายเครื่องดื่ม เบเกอรี่ อาหารว่าง ที่มีพืชกัญชาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา


โอกาสนี้นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง GTG พาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานปลูกต้นกัญชา – กัญชง ณ ศูนย์วิจัยกัญชา – กัญชง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3