สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเฮอริเทจบอลลูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนาง รัตนา จงสุทธานามนี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี แก่นักกีฬาจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแช่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมให้เกียรติมอบขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ในครั้งนี้

ตามที่ ประเทศไทย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และมีนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในครั้ง ได้แก่ 1. นายจีรพันธ์ โป่งคำ นักกีฬาเพาะกาย ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท รุ่น 60 กก.ชาย 2. นายรวมโชค เสมาทอง นักกีฬากรีทา ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4×400 ม. ชาย 3. นางสาวรจนา คำเบ้า นักกีฬายกน้ำหนัก ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท รุ่น 49 กก. หญิง และ 4. นายอาศิษร์ อารีพันธ์ นักกีฬากอล์ฟ ได้รับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย

ในการนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่นักกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประกอบด้วย ฝ่ายกีฬายกน้ำหนักเพาะกาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ฝ่ายกีฬากรีฑา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และฝ่ายกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมได้มอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาเพื่อเป็นเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3