ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3

14 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ชม แชร์ เชียร์ ปี 3 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจ ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขึ้นกล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และ องค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย “ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจ ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จของ องค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ผลสําเร็จจากการขับเคลื่อนจังหวัด คุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2553 ทำให้จังหวัดเชียงราย ได้รับการ ประกาศยกย่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดดเด่น ประจำปี 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศหากทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร ชุมชนเหล่านี้ไปขยายผล ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ จังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองที่ ปลอดภัยน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความสันติสุขสืบต่อไปถึงลูกหลาน

ทั้งนี้ภายในงานแสดงนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” มีให้เยี่ยมชมกว่า 50 บูธ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ สามารถชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แฟนเพจ “ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand” หรือ https://www.facebook.com/MoralCenter ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม