จังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ

จังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

การประชุมได้หารือและติดตามการเตรียมงานการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ในด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดงานการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ,เรื่องความก้าวหน้าในการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1, และเรื่องข้อมูลของหน่วยงานต่างที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังข้อเสนอในการจัดงานครั้งนี้จากคณะกรรมการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานจัดประชุมงานวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 “ม่วนกัญ ล้านนา” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ในหน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ตลอดจนให้มีมาตรฐานคุณภาพสู่สากล และพัฒนาสมุนไพรไทยสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบไปด้วยการจัดบรรยายเสวนา กัญชาทางการแพทย์ ,เสวนากัญชา กัญชง ล้านนาเพื่อเศรฐกิจ ,การฝึกอบรมกัญชา กัญชง สำหรับประชาชน และการออกบูธนิทรรศการ กัญชา กัญชง ของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบ ,คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ,การให้คำปรึกษาด้านการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ,และกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
สายเขียวห้ามพลาด! มหกรรมกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ “ม่วนกัญ ล้านนา” 22-24 ก.ค.นี้
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565