จังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ

จังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

การประชุมได้หารือและติดตามการเตรียมงานการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ในด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดงานการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 ,เรื่องความก้าวหน้าในการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1, และเรื่องข้อมูลของหน่วยงานต่างที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังข้อเสนอในการจัดงานครั้งนี้จากคณะกรรมการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานจัดประชุมงานวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาเพื่อเศษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 “ม่วนกัญ ล้านนา” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ในหน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ตลอดจนให้มีมาตรฐานคุณภาพสู่สากล และพัฒนาสมุนไพรไทยสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบไปด้วยการจัดบรรยายเสวนา กัญชาทางการแพทย์ ,เสวนากัญชา กัญชง ล้านนาเพื่อเศรฐกิจ ,การฝึกอบรมกัญชา กัญชง สำหรับประชาชน และการออกบูธนิทรรศการ กัญชา กัญชง ของภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบ ,คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ,การให้คำปรึกษาด้านการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ,และกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงรายปราบหนักร้านกระท่อมเถื่อน พบเยาวชนเกือบ100คนนั่งจิบ พี้กัญชายันตี1 มีเด็กหญิง12ขวบอยู่ด้วย
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
รัฐบาล ห้ามสูบ “กัญชา-กัญชง” ในโรงเรียน และที่สาธารณะ ..
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน