จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(ค่ำวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ , นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ,นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ และนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง


ในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจุดเทียนชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามลำดับต่อกันไป ก่อนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของพสกนิกรชาวไทย และชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม