จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(ค่ำวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ , นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ,นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ และนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง


ในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจุดเทียนชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามลำดับต่อกันไป ก่อนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของพสกนิกรชาวไทย และชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม