พระบรมธาตุเจดีย์ ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ดอยแม่สลอง

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.  ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย  

ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น หรือเช้าๆจะมีทะเลหมอกให้เห็นด้วย ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเมื่ออยู่ที่หมู่บ้านแม่สลอง เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลองที่ไปแล้วไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชม

การเดินทาง : 

จากตลาด บริเวณหน้าโรงเรียนสันติคีรี จะมีป้ายบอกทางขึ้นไปยังพระธาตุ รถทุกชนิดสามารถขึ้นไปถึงบริเวนลานจอดด้านบน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแนะนำไปช่วงเช้า หรือตอนเย็น เพื่อไปชมวิวหมู่บ้านดอยแม่สลอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง