ค้นหา: ศูนย์อำนวยการความปลอดภ

จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

09 มี.ค. 2024
จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายครั้งที่1 / 2567 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ แทนจาก 18 อำเภอ และภาคี