ค้นหา: มณฑลยูนนาน

จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

03 ก.ค. 2023
[cmruncode name="GoogleADS"] รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วันที่ กรกฎาคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเตา เหวิน (DAO WEN) ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อม