พาณิชย์เชียงรายเร่งแก้ปัญหาหมูแพง จับมือฟาร์ม-เขียงหมูตรึงราคาจำหน่าย กก.130 บาท ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นางวนิดา  ทิพย์ศักดิ์  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมู และผู้ค้าปลีกค้าส่งเนื้อหมูชำแหละในจังหวัดเชียงราย  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำกับดูแลราคาจำหน่าย ขอความร่วมมือช่วยตรึงราคาจำหน่ายหมูมีชีวิต และเนื้อหมูชำแหละแก้ปัญหาหมูราคาแพง เพื่อบรรเทาภาวะค่าครองชีพของประชาชน  โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย ดังนี้


          บมจ. CPF จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 130 บาท ในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่สาย  อำเภอเมือง และอำเภอเวียงป่าเป้า  ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น.  ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 นอกจากนี้จะประสานความร่วมมือ Pork shop เครือข่าย 40 ร้านค้า ให้ความร่วมมือจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 130 บาทด้วย


          บจ.หมูอินเตอร์ จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 130 บาท ทุกวันจันทร์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย,  ทุกวันศุกร์  บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  และจัดจำหน่ายใน Pork shop ของบริษัทจำนวน 14 แห่ง


          หมอหมูสด Pork shop หน้าตลาดป่าก่องิ้ว  อำเภอเมืองเชียงราย จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 130 บาท ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ


          หจก.โชคชัยฯ ประสานขอความร่วมมือผู้ค้าเขียงหมูอำเภอแม่สาย ในตลาดสด 8 แห่ง รวม 32 เขียง ให้ความร่วมมือจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 130 บาท ทุกวันจันทร์


          ชัยพัฒนาฟาร์ม  ตรึงราคาจำหน่ายหมูเป็น ณ หน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 80 บาท  และจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 130 บาท ทุกวันจันทร์ ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า


          ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น มาจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้ผลผลิตหมูในประเทศเพื่อนบ้านเกิดความเสียหาย จึงมีการนำเข้าเนื้อหมูจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเนื้อหมูในประเทศลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงมีราคาแพงขึ้น  สำหรับความต้องการบริโภคเนื้อหมูในจังหวัดเชียงราย วันละ 900 ตัว แต่ผลิตในพื้นที่ได้เพียง 600 ตัว โดยต้องนำเข้าจากจังหวัดใกล้เคียงวันละ 300 ตัว


// https://region3.prd.go.th/topic/news/13582