เวียนเทียนกลางน้ำที่กว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก!!

14 พ.ค. 2022 15:33:01
2644

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม งานเวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 45

เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 พบกับกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน ฯลฯ

โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ชมพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก พร้อมชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม จากนั้นลงเรือไปประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ประทับใจไปกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง หลังทิวเขาอันสวยงามของกว๊านพะเยา

กำหนดการ

“เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๔๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

*วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ชิม ชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม / สินค้า OTOP

*วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ชิม ชม ชอป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เวลา ๑๗.๐๐ น. – พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวพร้อมกัน ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม
                        – การแสดงศิลปวัฒนธรรม  จำนวน 2 ชุด

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม
                        – การแสดงศิลปวัฒนธรรม  จำนวน 1 ชุด
                        – วัฒนธรรมจังหวัดพะเยากล่าวรายงานต่อประธานพิธี
                        – ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                        – ประธานในพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๔๒ เนื่องในวัน
                        มาฆบูชา จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
                        – พระสงฆ์ลงเรือ เพื่อไปประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดติโลกอาราม
                        – ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะลงเรือ เพื่อไปประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดติโลกอาราม
                        – เคลื่อนขบวนเรือ เพื่อไปประกอบพิธี ณ วัดติโลกอาราม
                        – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีตามลำดับ
                        – ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์
                        – พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
                        – ประธานและหัวหน้าส่วนราชการลงเรือเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม จำนวน 3 รอบ
                        และกลับไปยังท่าเรือ – เสร็จพิธี

หมายเหตุ :  ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                   ๒. การแต่งกายผู้เข้าร่วมงาน  โทนสีขาวหรือสีครีม
                   ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   ๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือแจวจากท่าเรือไปวัดติโลกอาราม
                   เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมสืบสานงานประเพณีนี้ สามารถลงเรือไปเวียนเทียนทางน้ำ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ได้ตลอดทั้งวัน เรือบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ตารางเวลาเดินเรือ ตามข้างล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย
หรือ ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา โทร. 053-744674-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท.เชียงรายร่วมกับเอกชน เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม in Green Season”
กิจกรรมท่องเที่ยว จ.พะเยา | เดือนมิถุนายน 2566
เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566
วันสุดท้าย ห้ามพลาด!! .. มาหลงแสงเวียง ที่เจียงฮายไปด้วยกัน
ททท. ชวนมา “หลงแสงเวียงเจียงฮาย” กับงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย” กระตุ้นการเดินทางภาคเหนือ
กาดราชวงศ์ ถนนคนรักต้นไม้ จ.พะเยา | 7 พ.ค.นี้