พาณิชย์เชียงรายจัดกิจกรรม รวมพลังชาวเชียงรายช่วยเกษตรกรพิษณุโลก อุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ จากเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

โดยนำมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพ จากเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก มาจำหน่ายในราคา กก.ละ 20 บาท

มีจุดจำหน่าย 2 จุดดังนี้
ณ ตลาดชุมชนคนเชียงราย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) สาขาหอนาฬิกา
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป