จ.เชียงราย ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน 2565

จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัด ด้วยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตลอดเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
อากาศร้อนแบบนี้ ต้องระวัง “ ฮีทสโตรก “ อย่าดื่มกาแฟเกินวันละ 2 แก้ว/วัน