การจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕ “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ณ ห้องภูลานนา โรงแรมแสน โฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และนางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของพระธาตุดอยตุง และความสำคัญของการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดเชียงราย นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕ ของทุกภาคส่วนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๘ อำเภอ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕ “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ในเช้าตรู่ของวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศาลาเชิงดอย เดินเท้าลัดเลาะขึ้นไปตามทางเดินในป่าดอยตุงตามรอยจาริกแสวงบุญของครูบาศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา เมื่อถึงพระธาตุดอยตุง กราบสักการะแล้วจะได้รับวัตถุมงคลเหรียญพระธาตุดอยตุงอีกด้านหนึ่งเป็นพระเศรษฐีนวโกฏิ ออกแบบและจัดสร้างโดย อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย และเกียรติบัตรลงนามโดย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ช่วงบ่าย มีพิธีตักน้ำทิพย์ ณ บ่อน้ำทิพย์ และพิธีเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และผ้าห่มพระธาตุดอยตุงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช สวดมหาสันติงหลวง และสวดเบิก แบบล้านนา ในช่วงค่ำ ณ วิหารวัดน้อยดอยตุง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (เหนือ) “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำบุญใส่บาตรข้างสารอาหารแห้ง ณ วัดน้อยดอยตุง ต่อด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานพระธาตุดอยตุง ขบวนอัญเชิญ น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และผ้าห่มพระธาตุดอยตุงพระราชทาน น้ำทิพย์สรงพระธาตุดอยตุง ขบวนรัตนสัตตนัง เครื่องสักการะล้านนา ขบวนตุง ของข้าราชการ ชาติพันธุ์พุทธศาสนิกชน ทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา พิธีถวายสักการะและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ สมเป็นพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้ายและพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์แรกในดินแดนล้านนานับอายุได้ถึง ๒๐๐๔ ปี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว เมียนมาร์ และชาวพุทธทั่วโลก โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าว เป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย ผู้ออกแบบเหรียญที่ระลึก “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ได้นำเหรียญที่ระลึก รุ่นที่ ๖ ซึ่งออกแบบด้านหนึ่งเป็นรูปพระธาตุดอยตุง และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระเศรษฐีนวโกฏิ มาให้สื่อมวลชนได้ชมและประชาสัมพันธ์ โดยจะมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ร่วมเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ระยะทาง ๙ กิโลเมตร จากวัดศาลาเชิงดอย จนถึงวัดพระธาตุดอยตุง

นางเบ็ญจมาส บุญเทพ / นายนพพร หน่อแก้ว : รายงาน
นายพร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัพเดท! ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ]
วันนี้ออกไปเช็คอินกันหรือยัง!! กับ 9 วัดปังๆ ในจังหวัดเชียงราย ลุ้นรับ ART TOY (Limited Edition) จาก ททท.
ททท.ปลุกภาคท่องเที่ยวเหนือ ชี้ศักยภาพเชียงรายเป็น Springboard
3 เส้นทางท่องเที่ยวสุดฟิน อิน เชียงราย “เที่ยวฉ่ำยามหน้าฝน… ที่เชียงราย
“ลดทันที..ที่เข้าพักพะเยา” หน้าฝนนี้ชวนมาเที่ยวพะเยาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ กับส่วนลดที่พักพิเศษกว่า 10 แห่ง
5 สิ่งต้องห้ามพลาด (5 Must Do) เมื่อเดินทางแอ่วเมืองเหนือ ..มาแอ่วเชียงราย..