เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. คณะทำงานได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “ ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565

พระธาตุดอยตุง ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวล้านนา เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุน มีการจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุสืบต่อกันมาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้จะมีการนำศิลปะผสมผสานร่วมกับประเพณีและวัฒนธรรม

สำหรับงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “ มีพิธีทางพระพุทธศาสนา และสัการะพระรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัย , กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ , กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น , พิธีตักน้ำทิพย , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิก , กิจกรรมขบวนน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทานและเครื่องสักการะ , พิธีถวายเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง , พิธีนมัสการและสรงน้ำ , พิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง , พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา กิจกรรมขบวนชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์ ขบวนมวลชนและเครื่องสักการะของส่วนราชการ 18 อำเภอ และทุกภาคส่วนรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง รุ่นที่ 6 ” ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ]