หอการค้าเชียงรายชง เปิดสะพานแม่สายแห่งที่ 1 ขยายช่องทางการค้า ผวจ.เชียงรายสั่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบ

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชายเเดน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

      โดยในที่ประชุม น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าเชียงราย  และประธานสมาคมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา สาขาเชียงรายได้มีการเสนอให้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อีกครั้ง เพื่อให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กเปลี่ยนมาใช้เส้นทางการขนส่งผ่านทาง สะพานข้ามแม่น้ำสายเเห่งที่ 1 เเทน  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค  ไม่ให้รถขนส่งไปแออัดอยู่บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำสายเเห่งที่ 2

      ซึ่งปัจจุบันการขนส่งผ่านบริเวณด่านสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 เป็นไปด้วยความแออัด ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดในเมียนมา ซึ่งจะทำให้มีรถขนสินค้าเพิ่มขึ้นวันละนับ 100 เที่ยว จากเดิมที่มีวันละประมาณ 40-50 คัน ยังไม่รวมรถขนอาหารสดขนาดเล็กอีกวันละกว่า 300 คัน ซึ่งภาคเอกชนได้หารือเบื้องต้นกับทางการท้องถิ่นเมียนมาแล้ว ต่างเห็นพ้องกับการเปิดใช้สะพานแห่งที่ 1 อีกครั้ง ภายใต้ มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

      โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ก็ได้มีสั่งการในที่ประชุมให้มีการตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เข้ามาศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ  โดยเน้นให้มีศึกษาข้อมูลให้ครบรอบด้าน  ทั้งขอดีและข้อเสีย ในกรณีที่มีการเสนอให้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เพื่อลดความแออัดในการขนส่งสินค้า  โดยจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีจุดพักคอยสินค้า  ซึ่งให้ไปหาจุดพักคอยสินค้าว่าควรตั้งอยู่จุดไหน  เพราะสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ค่อนข้างที่จะคับแคบและอยู่ติดกับชุมชน  ถ้าหากมีการเปิดให้ใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 จริงก็จะอนุญาต ให้ข้ามได้เฉพาะการขนส่งรถขนาดเล็ก สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเท่านั้น  ยังจะไม่เปิดให้ประชาชนทั้งสองฝั่งข้ามไปมา  ซึ่งแนวทางนโยบาย ของจังหวัดเชียงรายก็พร้อมจะผ่อนปรนตามมาตราการ   เมื่อทุงอย่างดีขึ้นตามลำดับ