อ่างเก็บน้ำดอยงู อ.เวียงป่าเป้า

อ่างเก็บน้ำดอยงู

.

ไปขับรถเล่น ชมวิว ตกปลา ทำกิจกรรมแคมป์ปิ้งตอนเย็น ที่ อ่างเก็บน้ำดอยงู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่างเก็บน้ำดอยงู ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทางเข้าหาง่ายๆก็จะอยู่ด้านทิศตะวันตกเยื้องๆปั๊ม ปตท.แม่ขะจาน มีป้ายบอกชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่ขะจาน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยแยกออกจากถนนเส้นเชียงใหม่-เชียงราย  ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม ไปขับรถเล่น ชมวิว ตกปลา ทำกิจกรรมแคมป์ปิ้งตอนเย็น ใกล้ๆกันมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ “วังมัจฉา” หรือ “วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย” ที่จะมองเห็นตัวเมืองแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า วังเหนือ ได้อย่างสวยงาม

เข้าไปทางวัดหลวงราชเจริญธรรม ระหว่างทางจะเป็นหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน เขื่อนดอยงู มีลักษณะเป็นทำนบดิน บริเวณสันเขื่อนจะเป็นถนน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม

มองเห็นพื้นน้ำ ป่าไม้ และท้องฟ้า ถือเป็นประโยชน์ทางอ้อมของเขื่อนดอยงูแห่งนี้ ที่นอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านการเกษตรแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจ

ข้อมูลติดต่อ : เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 

Tel. 053-789437

.