สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย เปิดขายเนื้อหมูแดง กก.150 บาท ตั้งแต่ 6-15 ม.ค

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย นักวิชาการพาณิย์ชำนาญการพิเศษ และข้าราชการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามการจำหน่ายสุกร ตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา (หมูเนื้อแดง) ช่วยประชาชน (ช่วงที่ 2) จังหวัดเชียงราย โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท มีร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. ร้าน pork shop หน้าสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย อ.แม่สรวย
2. ร้านหมูอินเตอร์ สาขาแม่จัน อ.แม่จัน

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2565 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในชุมชนได้ซื้อเนื้อหมูในราคาประหยัด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย หมายเลข 053-150200

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชน
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
8 สินค้า GI จังหวัดเชียงราย และประวัติความเป็นมา
ประมวลภาพกิจกรรม “งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1”
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 หมู ไก่ ไข่ น้ำมันพืช ราคาถูกลดถึง 40%