สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย เปิดขายเนื้อหมูแดง กก.150 บาท ตั้งแต่ 6-15 ม.ค

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย นักวิชาการพาณิย์ชำนาญการพิเศษ และข้าราชการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามการจำหน่ายสุกร ตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา (หมูเนื้อแดง) ช่วยประชาชน (ช่วงที่ 2) จังหวัดเชียงราย โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท มีร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. ร้าน pork shop หน้าสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย อ.แม่สรวย
2. ร้านหมูอินเตอร์ สาขาแม่จัน อ.แม่จัน

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2565 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในชุมชนได้ซื้อเนื้อหมูในราคาประหยัด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย หมายเลข 053-150200

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงาน “พาณิชย์…ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)” จังหวัดเชียงราย
26 ก.ค. | ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง คุณภาพดี ราคาประหยัด
เชียงรายแบรนด์ และเชียงรายแบรนด์พลัส+ ตราสัญลักษณ์ที่การันตีคุณภาพสินค้าและบริการในระดับสากล
“พาณิชย์ Fruit Festival 2022” วันที่ 2-8 พฤษภาคมนี้
พาณิชย์เชียงรายจัดกิจกรรม รวมพลังชาวเชียงรายช่วยเกษตรกรพิษณุโลก อุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้