Chiang Rai Brand สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

กลับมาเพื่อ…การันตีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย รังสรรค์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคนสร้างสรรค์งานของเชียงรายในหลากหลายสาขา ได้แก่

🔸 อาหารและเครื่องดื่ม
🔸 ผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
🔸 ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
🔸 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
🔸 การท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน, กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่, กลุ่มโรงแรมและที่พัก,กลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ)
🔸 สินค้าอื่น ๆ

สร้างความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link ด้านล่างนี้ได้เลย

– หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย
– แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย
https://drive.google.com/drive/folders/1IE5A5W3waSxRR1sYE9aCx3aA1UoJBM4T?fbclid=IwAR2z4VTbELKMFdMxw54khVyjCslke3dTxlClnapnbOPgKpkI5RJbSOPGubg


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร : 053-150200