ดันท่องเที่ยวไทยยุคใหม่ เด็กปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ (Child Safe Friendly Tourism)

21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานีคอลเล็คชั่น ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงแรมปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ ปี 2564 (Child Safe Friendly Tourism Awards 2021) โดยมี นายเบน สวัสดิวัตน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ผู้แทนคณะทำงานโครงการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism) พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 22 หน่วยงาน และผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 36 แห่ง เข้าร่วมพิธี

พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันเชิงรุก เพื่อตัดช่องโอกาสมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ เนื่องจากกระทบต่อสวัสดิภาพเด็ก สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว จึงมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม

โครงการดังกล่าว นำร่องการบูรณาการระหว่างภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ และNGOs เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและพัฒนาเป็น “มาตรฐานทางการท่องเที่ยว” เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งชายและหญิงจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 ในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน

ทั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบการกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ (ลงวันที่ 19 พ.ย. 64) ที่ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมอบรมพนักงานเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่าจะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในกิจการของตนเอง

ในวันนี้ พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานโครงการฯ ภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมทั้ง 36 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ รร.อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท รร.เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ รร.ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท เชียงราย รร.ดวงตะวัน เชียงใหม่ ฯลฯ

พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมผลักดันโครงการฯ โดยยกระดับความร่วมมือเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการสร้างมาตรฐาน การท่องเที่ยวที่ปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ และกำหนดมาตรการจูงใจด้านภาษีแก่ภาคธุรกิจ รวมทั้งขยายผลโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และยกระดับสู่นานาชาติ ตามหลักจรรยาบรรณสากลด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ในปีนี้จะมีการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “มาตรฐานทางการท่องเที่ยว Child Safe Friendly Tourism” ผ่านเว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นที่จดจำมากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา