ดันท่องเที่ยวไทยยุคใหม่ เด็กปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ (Child Safe Friendly Tourism)

21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานีคอลเล็คชั่น ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงแรมปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ ปี 2564 (Child Safe Friendly Tourism Awards 2021) โดยมี นายเบน สวัสดิวัตน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ผู้แทนคณะทำงานโครงการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism) พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 22 หน่วยงาน และผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 36 แห่ง เข้าร่วมพิธี

พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันเชิงรุก เพื่อตัดช่องโอกาสมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบ เนื่องจากกระทบต่อสวัสดิภาพเด็ก สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว จึงมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม

โครงการดังกล่าว นำร่องการบูรณาการระหว่างภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ และNGOs เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและพัฒนาเป็น “มาตรฐานทางการท่องเที่ยว” เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งชายและหญิงจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 ในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน

ทั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบการกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ (ลงวันที่ 19 พ.ย. 64) ที่ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมอบรมพนักงานเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่าจะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในกิจการของตนเอง

ในวันนี้ พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานโครงการฯ ภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมทั้ง 36 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ รร.อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท รร.เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ รร.ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท เชียงราย รร.ดวงตะวัน เชียงใหม่ ฯลฯ

พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมผลักดันโครงการฯ โดยยกระดับความร่วมมือเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการสร้างมาตรฐาน การท่องเที่ยวที่ปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ และกำหนดมาตรการจูงใจด้านภาษีแก่ภาคธุรกิจ รวมทั้งขยายผลโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และยกระดับสู่นานาชาติ ตามหลักจรรยาบรรณสากลด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ในปีนี้จะมีการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “มาตรฐานทางการท่องเที่ยว Child Safe Friendly Tourism” ผ่านเว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นที่จดจำมากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนสิงหาคม 2565
จ.เชียงราย ร่วมกับ ททท. และสิงห์ปาร์ค ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Chiang Rai Marathon 2022”
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “แอ่วพะเยา เบาเบา บันดาลใจ in Green Season”
ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season
ททท.เชิญร่วมแข่งขัน Chiang Rai Marathon 2022 
กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน