ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565

19 ธ.ค. 2021 23:26:01
4533

1-4 ธันวาคม 2564 : เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ณ ลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางเก่า)

24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 : เชียงรายดอกไม้งาม ทิวสิปบานกลางนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

26 ธันวาคม 2564 : พิธีตักบาตรดอกไม้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

31 ธันวาคม 2564 : งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 (Countdown 2022) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

1 มกราคม 2565 : พิธีงานอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

5-9 มกราคม 2565 : เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ และอาหารฮาลานนครเชียงราย เทศกาลชา กาแฟ

7 มกราคม 2565 : กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

1,8, 15,22,29 มกราคม 2565 , 5,12 กุมภาพันธ์ 2565 : Music in the park ดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย

โทร.๐๕๓-๗๑๕-๙๕๒ ต่อ ๑๑๓ Email : cri.tourist@gmail.com

เพจ Facebook : นครเชียงรายบ้านของเรา , เพจ เชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38”
ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” บูธฟรี! รับจำนวนจำกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38