ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565

19 ธ.ค. 2021 23:26:01
939

1-4 ธันวาคม 2564 : เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ณ ลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางเก่า)

24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 : เชียงรายดอกไม้งาม ทิวสิปบานกลางนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

26 ธันวาคม 2564 : พิธีตักบาตรดอกไม้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

31 ธันวาคม 2564 : งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 (Countdown 2022) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

1 มกราคม 2565 : พิธีงานอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

5-9 มกราคม 2565 : เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ และอาหารฮาลานนครเชียงราย เทศกาลชา กาแฟ

7 มกราคม 2565 : กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

1,8, 15,22,29 มกราคม 2565 , 5,12 กุมภาพันธ์ 2565 : Music in the park ดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย

โทร.๐๕๓-๗๑๕-๙๕๒ ต่อ ๑๑๓ Email : cri.tourist@gmail.com

เพจ Facebook : นครเชียงรายบ้านของเรา , เพจ เชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมหล่อเทียนแห่ต้นเทียนและตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)
เทศบาลนครเชียงรายพร้อมลงไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลเชียงราย
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เชียงราย-พะเยา เดือนมิถุนายน 2565
โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกร
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย-พะเยา เดือนพฤษภาคม 2565
โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย