กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไทยเขิน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไทยเขิน” ณ ข่วงหลวงพญามังราย ด้านข้างวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กล่าวรายงานการเปิดกิจกรรมโดย นายอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านสินค้า การท่องเที่ยว บริการและการค้า ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดกิจกรรม “กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไทยเขิน” ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป


ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเขิน การแสดงตัดตุงล้านนา การออกร้านค้าขายสินค้าชุมชนฝั่งหมิ่น และผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอเมืองเชียงราย ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ของอุปโภคบริโภค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง