ททท.สํานักงานเชียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ททท.สํานักงานเชียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย กระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ไทย ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไขการได้รับวัคซีนครบโดส มาจากประเทศเสียงต่ำ (56 ประเทศ) แสดงผลตรวจ เชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR มีผลเป็นลบโดยจังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 17 จังหวัตพื้นที่นําร่อง การท่องเที่ยวในระยะที่ 2  ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น จังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตามกําหนด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย

    นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท. สํานักงาน เชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๒ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย และจังหวัดพะเยา ได้เตรียมพร้อมกระตุ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง ๒ จังหวัด ภายใต้นโยบายส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของทั้ง ๒ จังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน สมาคม ชมรมด้านท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนต่างๆ ซึ่งทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ยังมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชุมชน สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้ คาดว่า หลังจากที่มีนโยบายให้มีการท่องเที่ยวใต้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศคาดว่าการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดจะมีการ ฟื้นตัวได้เร็วเนื่องจากทั้ง 2 จังหวัดเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกันจำนวนมาก ภายใต้การเดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal หรือ การท่องเที่ยววิถีใหม่ควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด19 ซึ่งทุกจังหวัด มีมาตรการ ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มาตรการ Covid Free Setting และมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

สําหรับจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ได้ให้ความสําคัญกับการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กําหนดเปิดเมืองเชียงราย ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวสําคัญได้แก่ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 และงานเชียงรายตอกไม้งาม ครั้งที่ 18 ระหว่าง วันที่ 24 ธันวาคม2564 – 9 มกราคม ๒๕๖๕ และจังหวัดเชียงรายยังใด้กําหนดพื้นที่เปิดรับการท่องเที่ยว 11 อําเภอแรก ได้แก่ อําเภอเมือง แม่จัน แม่สาย เทิง พาน เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน เวียงแก่น เชียงของ กำหนดสถานที่ ท่องเที่ยวหลัก 42 แห่งด้วยกัน โดยพื้นที่นําร่องดังกล่าวจะได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ขึ้นไปทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ จังหวัดเชียงรายได้มีมาตรการการบริหารการจัดการได้แก่ มาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting เป็นมาตรฐานสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยมีสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายยังได้รับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA แล้วกว่า 339  ราย และ SHA Plus จํานวน 48 ราย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

ในส่วนของ สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงรายมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน 3,729,148 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 3,091,201 คน ชาวต่างชาติ 637,947 คน รายได้รวม 29,292 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเปิดรับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย “Bloomitg Chiangrai : บานสะพรั่ง ณ เชียงราย” คาดว่าจะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดคึกคักขึ้นอีกครั้ง และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงรายมากขึ้นจากปี 2563 ที่ผ่านมาที่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 2  ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา