เซ็นทรัลเชียงราย ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 ประจำปี 2567 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

เซ็นทรัลเชียงราย มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2567

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคม อย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล, คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย และทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 ประจำปี 2567 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย” ให้แก่คนพิการ สมาคมคนพิการ อำเภอแม่สาย และ ชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญา อำเภอดอยหลวง จำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,556,360 บาท

เซ็นทรัลเชียงราย มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2567

โดยในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติ จากท่านพระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส พร้อมด้วย คุณชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และส่วนงานราชการ ในอำเภอแม่สาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินสนับสนุนฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เซ็นทรัลเชียงราย มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2567

ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างอาชีพให้แก่คนพิการมีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

#CenttalChiangrai #CentralPattana #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #ทำด้วยกันทำด้วยใจ #เซ็นทรัลทำเพื่อคนพิการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง