บานสะพรั่งเชียงราย …พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ 1 ธ.ค 64

     วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) จ.เชียงรายได้จัดกิจกรรมเปิดงาน Blooming Chiang Rai โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติเบ่งบาน ผู้คนเบิกบาน ศิลปะวัฒนธรรมตระการตา” (Blooming Chiang Rai) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเชียงราย

  นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า วันนี้ 1 ธันวาคม ประชาชนชาวเชียงรายได้รับวัคซีนมากกว่า 70% แล้วซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ภายใต้คําขวัญ Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย ที่แสดงออกถึงความเบ่งบานงดงาม ของธรรมชาติที่เบ่งบาน ประชาชนชาวเชียงรายมีความเบิกบาน และ ศิลปวัฒนธรรมที่ตระการตา โดยจังหวัดเชียงรายมีงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา เตรียมรับนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่ 2 งาน คือ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณสวนไม้งาม ริมน้ํากก ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 และงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 ซึ่งทั้ง 2 งานนี้จะอบอวนและบานสะพรั่งของมวลดอกไม้นานาชนิดดั่งคําขวัญ Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย ที่รอนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศ ฤดูหนาวที่ความหนาว เย็นกําลังดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ ให้จังหวัดเชียงราย เป็นจุดหมายการเดินทาง ท่องเที่ยวของทุกท่านในปีนี้ และเชื่อมั่นได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวเชียงราย ปลอดภัยบนมาตรฐาน SHA SHA Plus และ COVID-Free Setting และพบกับความสวยงาม ของธรรมชาติ ที่เบ่งบาน และศิลปวัฒนธรรมที่ ตระการตา ภายใต้คําขวัญ “Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย” อย่างแน่นนอน

     ทางด้านนายวิสูตร บัวชุม ผุ้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายนับเป็นจุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย ในปี 2563 มีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน รวม 3,916,145 คน รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 29,400 ล้านบาท ซึ่งลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  แต่ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนําเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนหลายบริษัท ทั้งยังมีความพร้อมในด้านการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่รองรับนักท่องเที่ยวประมาณ 22-28 เที่ยวบินต่อวันในปัจจุบัน ทั้ง 5 สายการบิน (ไทยเวียตเจ็ท ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยสมายล์แอร์เวย์ ไทยไลอ้อนแอร์) มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3,000 – 3,300 คนต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะขยาย เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

    ในช่วงที่ผ่านมา ททท. สํานักงานเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงรายและสนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ให้การท่องเที่ยวสามารถกลับมาฟื้นตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวชาและกาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สถานการณ์โควิด 19 ทั้งยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย และ สมาคม/ชมรม ทางการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อม กับด้านสุขอนามัย หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

     ในปี 2565 นี้ ททท. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการตลาดคุณภาพ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้ แคมเปญการท่องเที่ยว “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” สําหรับตลาด ในประเทศ ททท. เตรียมประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 : เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่ง ททท. สํานักงานเชียงรายจะได้นําเสนอความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

     นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ จังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดจังหวัดเชียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดเชียงรายอยู่พื้นที่นำร่องรับการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยในงานจะมีการแสดงประกอบกิจกรรมบันเทิงบนเวที รวมทั้งนิทรรศการมีชีวิต Blooming Chiangrai และบูทสินค้าชุมชนต่าง ๆ ตามมาด้วยถนนคนเดินเชียงราย ตลอดเส้นถนนธนาลัยที่หลายๆ คนเฝ้ารอ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมนี้ และในวันที่ 24 ธันวาคม เราจะมีพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม…เชียงรายเมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอก ดอกไม้ ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวติดตามและรอคอยโดยปีนี้เราจะเนรมิตสวนตุงและโคมนครเชียงรายให้เป็นทุ่งทิวลิปที่สวยงามใจกลางเมืองนครเชียงราย และวันที่ 26 ธันวาคมนี้ เราก็ยังสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้อีกด้วย” 

      อนึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เตรียมพร้อมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอันเป็นแผนงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเยียวยาหลังจากที่ประสบกับวิกฤติและความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา โดยแผนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประกอบด้วย กิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ กิจกรรมแห่พระแวดเวียงและตักบาตรขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 มกราคม) เทศกาลอาหาร ชา-กาแฟ (วันที่ 5-9 มกราคม)  กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์ (7 มกราคม)  กิจกรรมดนตรีในสวน (15, 22 และ 29 มกราคม) และกิจกรรมอื่นๆ ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกมากมาย 

      ทั้งนี้ การเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เร่งกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกอบการในเทศบาลนครเชียงราย และเน้นย้ำเรื่องของมาตรการการป้องกันโรค พร้อมกับมอบป้าย “สวัสดีเชียงราย” ให้กับร้านเพื่อติดแสดงในบริเวณร้านเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ

รูปบรรยากาศ : https://www.facebook.com/crfocus/posts/4709697725733217

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”
ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ“สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา”  
อบจ.เชียงราย แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ต้อนรับนักท่องเที่ยวหน้าหนาวข้ามปี 66-67
ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” เชียงราย-พะเยา