บานสะพรั่งเชียงราย …พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ 1 ธ.ค 64

     วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) จ.เชียงรายได้จัดกิจกรรมเปิดงาน Blooming Chiang Rai โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติเบ่งบาน ผู้คนเบิกบาน ศิลปะวัฒนธรรมตระการตา” (Blooming Chiang Rai) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเชียงราย

  นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า วันนี้ 1 ธันวาคม ประชาชนชาวเชียงรายได้รับวัคซีนมากกว่า 70% แล้วซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ภายใต้คําขวัญ Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย ที่แสดงออกถึงความเบ่งบานงดงาม ของธรรมชาติที่เบ่งบาน ประชาชนชาวเชียงรายมีความเบิกบาน และ ศิลปวัฒนธรรมที่ตระการตา โดยจังหวัดเชียงรายมีงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา เตรียมรับนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่ 2 งาน คือ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณสวนไม้งาม ริมน้ํากก ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 และงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 ซึ่งทั้ง 2 งานนี้จะอบอวนและบานสะพรั่งของมวลดอกไม้นานาชนิดดั่งคําขวัญ Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย ที่รอนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศ ฤดูหนาวที่ความหนาว เย็นกําลังดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ ให้จังหวัดเชียงราย เป็นจุดหมายการเดินทาง ท่องเที่ยวของทุกท่านในปีนี้ และเชื่อมั่นได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวเชียงราย ปลอดภัยบนมาตรฐาน SHA SHA Plus และ COVID-Free Setting และพบกับความสวยงาม ของธรรมชาติ ที่เบ่งบาน และศิลปวัฒนธรรมที่ ตระการตา ภายใต้คําขวัญ “Blooming Chiang Rai หรือ บานสพรั่ง เชียงราย” อย่างแน่นนอน

     ทางด้านนายวิสูตร บัวชุม ผุ้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายนับเป็นจุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย ในปี 2563 มีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน รวม 3,916,145 คน รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 29,400 ล้านบาท ซึ่งลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  แต่ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนําเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนหลายบริษัท ทั้งยังมีความพร้อมในด้านการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่รองรับนักท่องเที่ยวประมาณ 22-28 เที่ยวบินต่อวันในปัจจุบัน ทั้ง 5 สายการบิน (ไทยเวียตเจ็ท ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยสมายล์แอร์เวย์ ไทยไลอ้อนแอร์) มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3,000 – 3,300 คนต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะขยาย เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

    ในช่วงที่ผ่านมา ททท. สํานักงานเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงรายและสนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ให้การท่องเที่ยวสามารถกลับมาฟื้นตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวชาและกาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สถานการณ์โควิด 19 ทั้งยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย และ สมาคม/ชมรม ทางการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อม กับด้านสุขอนามัย หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

     ในปี 2565 นี้ ททท. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการตลาดคุณภาพ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้ แคมเปญการท่องเที่ยว “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” สําหรับตลาด ในประเทศ ททท. เตรียมประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 : เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่ง ททท. สํานักงานเชียงรายจะได้นําเสนอความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

     นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ จังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดจังหวัดเชียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดเชียงรายอยู่พื้นที่นำร่องรับการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยในงานจะมีการแสดงประกอบกิจกรรมบันเทิงบนเวที รวมทั้งนิทรรศการมีชีวิต Blooming Chiangrai และบูทสินค้าชุมชนต่าง ๆ ตามมาด้วยถนนคนเดินเชียงราย ตลอดเส้นถนนธนาลัยที่หลายๆ คนเฝ้ารอ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมนี้ และในวันที่ 24 ธันวาคม เราจะมีพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม…เชียงรายเมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอก ดอกไม้ ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวติดตามและรอคอยโดยปีนี้เราจะเนรมิตสวนตุงและโคมนครเชียงรายให้เป็นทุ่งทิวลิปที่สวยงามใจกลางเมืองนครเชียงราย และวันที่ 26 ธันวาคมนี้ เราก็ยังสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้อีกด้วย” 

      อนึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เตรียมพร้อมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอันเป็นแผนงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเยียวยาหลังจากที่ประสบกับวิกฤติและความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา โดยแผนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประกอบด้วย กิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ กิจกรรมแห่พระแวดเวียงและตักบาตรขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 มกราคม) เทศกาลอาหาร ชา-กาแฟ (วันที่ 5-9 มกราคม)  กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์ (7 มกราคม)  กิจกรรมดนตรีในสวน (15, 22 และ 29 มกราคม) และกิจกรรมอื่นๆ ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกมากมาย 

      ทั้งนี้ การเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เร่งกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกอบการในเทศบาลนครเชียงราย และเน้นย้ำเรื่องของมาตรการการป้องกันโรค พร้อมกับมอบป้าย “สวัสดีเชียงราย” ให้กับร้านเพื่อติดแสดงในบริเวณร้านเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ

รูปบรรยากาศ : https://www.facebook.com/crfocus/posts/4709697725733217

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2022
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนสิงหาคม 2565
จ.เชียงราย ร่วมกับ ททท. และสิงห์ปาร์ค ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Chiang Rai Marathon 2022”
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “แอ่วพะเยา เบาเบา บันดาลใจ in Green Season”
เชิญเที่ยวงานเกษตร Farmer’s craft Market
ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season