24 ก.พ.67 | วันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่สวนตุงฯ

วันมาฆบูชา 24 ก.พ.2567 | เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

เป็นการบูชา การรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรม การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนตุงและโคม นครเชียงราย

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระรัตนมุณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมนำเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุร่วมถวายพุทธบูชา นับเป็นโอกาสมงคลยิ่งที่พวกเราชาวเชียงราย ได้มีโอกาสร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองวิถีพุทธ วิถีธรรม เมืองแห่งศิลปะ ที่งอกงามอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333

………

วันมาฆบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

วันมาฆบูชา มีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

วันมาฆบูชได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
          – จาตุร แปลว่า 4
          – องค์ แปลว่า ส่วน
          – สันนิบาต แปลว่า ประชุม
    ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

ข้อมูลวันมาฆบูชา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3403

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”
เริ่มวันนี้ | “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024” เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย