เชียงรายหนุนใช้สัญลักษณ์ Chiang Rai Brand & Chiang Rai Brand Plus + พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แก่ผู้ประกอบการเพิ่ม

จังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) แก่ผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมตัวแทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การสร้างตราสินค้าของจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อย การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าภายใต้ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเชื่อมโยงสู่สากล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ ในการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus + รอบที่ 5 โดยคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ได้ได้ร่วมพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) โดยมีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 3 สาขา 9 ราย 18 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็นสาขาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 6 ราย รวม 15 ผลิตภัณฑ์ สาขาของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ และสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 2 ราย รวม 2 ผลิตภัณฑ์

จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้ตราผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ ภาคบริการ ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 69ราย จำนวน 139 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็นสาขาอาหารและเครื่องดื่ม 34 ราย รวม 96 ผลิตภัณฑ์ สาขาผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ จำนวน 17 ราย รวม 20 ผลิตภัณฑ์ สาขาของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 5 ราย รวม 6 ผลิตภัณฑ์ สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จำนวน 5 ราย รวม 6 ผลิตภัณฑ์ สาขาท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 6 ราย รวม 6 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 2 ราย รวม 5 ผลิตภัณฑ์

ซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้ ได้มีมติอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) ของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ในรอบที่ 5 จำนวน 7 ราย 16 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Chiang Rai Brand จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ และ Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 6 ราย 15 ผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับตราสัญลักษณ์เชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) ตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถนำไปประกอบกับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ภายใต้การบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือ แก่ผู้ใช้บริการ ในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับออร์เดอร์ รอบ2 | พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น กระจายผลผลิตถึงผู้บริโภค
เชิญชวนสั่งซื้อ “ส้มโอเวียงแก่น” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโอ อ.เวียงแก่น.. เปิดรับออเดอร์ ถึง 18 ก.ค.นี้
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร โหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารไม่คิดค่าใช้จ่ายปริมาณ 10 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 คน
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดแสดงสินค้าลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย และจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
ชวนไปช้อป ชม ชิล ในงานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า “GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ครั้งที่ 1
เชียงรายประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand มาตรฐานสินค้าเชียงราย