เปิดรับออร์เดอร์ รอบ2 | พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น กระจายผลผลิตถึงผู้บริโภค

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น กระจายผลผลิตถึงผู้บริโภค

เปิดรับออร์เดอร์ รอบ 2 ส้มโอเวียงแก่น ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ (19 ก.ค. 66) ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันรับมอบส้มโอจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น ส่งต่อถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอเวียงแก่น ที่ประสบปัญหาด้านการตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี ส่งผลทำให้ส้มโอราคาตกต่ำ และปริมาณผลผลิตล้นตลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

เปิดรับออร์เดอร์ รอบ 2 ส้มโอเวียงแก่น ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2566

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในปี 2566 ทางจังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรผ่านระดับจังหวัดโดยพิจารณาให้การช่วยเหลือส้มโอเวียงแก่น ซึ่งในปีนี้ผลผลิตออกเร็วกว่าปกติก็จึงทำให้การรับออเดอร์จากต่างประเทศไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผลผลิตออกมา จึงมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

  • แนวทางแรกคือ เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยเฉพาะหอการค้า บริษัทประชารัฐ เชื่อมโยงโดยใช้นโยบายเซลล์แมนจังหวัด กระจายให้กับแหล่งผู้บริโภคที่ไม่ใช่แหล่งผลิตส้มโอ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว
  • แนวทางที่ 2 สนับสนุนในเรื่องของกล่องส่งพัสดุ โดยการขายออนไลน์ส่งกล่องของกรมการค้าภายในที่ให้การสนับสนุน ส่งส้มโอฟรีทั่วประเทศ
  • แนวทางที่ 3 ประสานกับกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นการรวบรวมส้มโอเวียงแก่น มีการปล่อยคาราวานไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 กระจายไปกว่า 10 ตัน โดยกระจายไปยังแหล่งหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขตปริมณฑลให้มีโอกาสได้บริโภคส้มโอเวียงแก่น เพราะฉะนั้น การปล่อยคาราวานทั้งสับปะรด และส้มโอเวียงแก่น ไปเมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมาก ทำให้ผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางได้บริโภคส้มโอเวียงแก่น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไปอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายสมศักดิ์ บุญยวง เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น กล่าวว่า ส้มโอที่นำมาส่งมอบและจัดจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ราคาลูกละ 35 บาท และพันธุ์ทองดี ราคาลูกละ 25 บาท โดยการประสานขอความอนุเคราะห์จากพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง จัดจำหน่ายให้กับภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และได้นำส้มโอเวียงแก่น มาจัดจำหน่ายให้กับข้าราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด้วย ทั้งนี้ ผู้สั่งชื้อผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จะมีการจัดส่งอีกรอบ ในวันที่ 27 ก.ค. 66 นี้ และจะนำส้มโอมาจำหน่ายในวันนั้นด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสั่งจองซื้อส้มโอเวียงแก่น ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053 150200

เปิดรับออร์เดอร์ รอบ 2 ส้มโอเวียงแก่น ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2566

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” บูธฟรี! รับจำนวนจำกัด
รวมรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA , SHA+ จังหวัดเชียงราย 603 แห่ง
ชวนไปเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ ในงาน “Chiangrai Local BCG PLUS” ที่แม่สาย
24-26 พ.ย.นี้ | เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าใน “ ตลาดนัดร่วมค้าฯ ” ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่1
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
เชียงรายหนุนใช้สัญลักษณ์ Chiang Rai Brand & Chiang Rai Brand Plus + พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แก่ผู้ประกอบการเพิ่ม