9 สิงหาคมนี้ | เตรียมพบกับกิจกรรมเปิด “สวนทุเรียนนางนอน” บ้านสันต้นปุย อ.แม่สาย

กิจกรรมเปิดสวนทุเรียนนางนอนบ้านสันต้นปุย วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านสันต้นปุย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

[[ แวะไปถ่ายรูป เช็คอิน และเดินชมสวนทุเรียนนางนอนกันนะคะ ]]

ทุเรียนนางนอนบ้านสันต้นปุย อำเภอแม่สาย สร้างรายได้สู่ชุมชน
สวนทุเรียนนางนอน หมู่5 บ้านสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และ ททท.สำนักงานเชียงราย

ขอเชิญเที่ยวงาน “กิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและของดีตำบลห้วยไคร้” ภายใต้โครงการสนับสนุน

✔การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน หมู่5 บ้านสันต้นปุย

✔เปิดสวนทุเรียนนางนอน #ของดีตำบลห้วยไคร้

✔เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร

✔ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนที่ สวนทุเรียนนางนอนบ้านสันต้นปุย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เชิญรับชมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย

  • การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์
  • เดินชมและชิมผลไม้พื้นบ้านหลากหลายชนิดให้อิ่มกันแบบจุกๆ
  • ช้อปกันแบบจุกๆกับบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรี และผลผลิตทางการเกษตร
  • การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพไตรโคเดอร์มา
  • เดินเที่ยวชมสวนทุเรียนนางนอน
  • ถ่ายรูปเช็คอินสวนทุเรียนนางนอน บ้านสันต้นปุย

สำหรับทุเรียนนางนอน (ชื่อเรียกตามท้องถิ่น) เกษตรกรตำบลห้วยไคร้ ได้ทดลองปลูกต้นทุเรียนภายในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ทุเรียนนางนอนได้ให้ผลผลิตแต่ยังมีจำนวนที่น้อย เกษตรกรจึงมั่นใจว่าในพื้นที่ของตนว่าสามารถทำการปลูกทุเรียนนางนอนได้ และในปีที่6 พ.ศ.2566 ปรากฏว่าทุเรียนนางนอนได้ออกผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบ้านสันต้นปุย

กลุ่มเกษตรกรบ้านสันต้นปุยกว่า 40 ราย โดยมีนายจำรัส กิติศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ (อดีตเกษียณอายุราชการ) หนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นทุเรียนดอยนางนอน ผลผลิตออกเป็นปีที่ 2 ปลูกมา 6 ปี ต้นกำลังงาม เนื้อกรอบนอกนุ่มในเหลืองปานกลางหอมอ่อนๆ นิยมออกในช่วงกรกฎาคม ถึง ต้นกันยายน

โดยนางสาววรนัน รัตรวิภัคกุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย กำหนดเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และธรรมชาติของดอยขุนน้ำนางนอน

ทั้งนี้นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า สำหรับรสชาติของทุเรียนนางนอนนั้น มีเนื้อที่นุ่มละมุน รสชาติหวานและหอมถูกใจคนรักทุเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจและชื่นชอบทุเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีการจัดงานเปิดสวนทุเรียน ณ บ้านสันต้นปุยตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ห้วยไคร้ 053-763543

—————————-

#ทุเรียนนางนอนบ้านสันต้นปุย #ทุเรียนบ้านสันต้นปุย #บ้านสันต้นปุย #ทุเรียนนางนอน #ทุเรียนแม่สาย #ทุเรียนเชียงราย