ททท.ชวนเที่ยวชมสวนทุเรียนนางนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แห่งใหม่ของอำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จัดกิจกรรมเปิดสวนทุเรียนนางนอน ของดีตำบลห้วยไคร้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนทุเรียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของ อ.แม่สาย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับภูเขาดอยนางนอน สามารถมองเห็นวิวภูเขานางนอนได้อย่างชัดเจน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงรายกล่าวว่า พื้นที่สวนทุเรียนของ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย นั้นได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนทุเรียนในพื้นที่กว่า 40 ราย และมีพื้นที่ปลูกต้นทุเรียนกว่า 7,000 ต้น ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์หมอนทอง โดยให้ผลผลิตมาแล้วเป็นปีที่ 2 รสชาติของทุเรียนนางนอนจะมีรสชาติหวาน มัน กรอบนอกนุ่มใน ออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านสันต้นปุยและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียน ที่แห่งนี้จากเดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ภายหลังได้มีโครงการพัฒนาดอยตุง ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ทำให้ป่าไม้กลับมาสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชื้น จึงได้มีการทดลองนำทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมาปลูก พบว่าต้นทุเรียนมีการเติบโตและออกผลผลิตได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับภูเขาดอยนางนอน สามารถมองเห็นวิวภูเขานางนอนได้อย่างชัดเจน และยังมีหมู่บ้านชาติพันธุ์อาศัยอยู่ อาทิ ชุมชนชาวไตหย่า ชุมชนลัวะ ที่สามารถเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ทีมีชื่อเสียงโด่งดังจากเหตุการณ์การกู้ภัย 13 หมู่ป่า รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง ด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ชุมชนผาฮี้ ชุมชนผาหมี ฯลฯ

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวชมสวนทุเรียนและของดีตำบลห้วยไคร้ ท่ามกลางวิวภูเขานางนอน รวมถึงมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในตำบลห้วยไคร้ได้ตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดตัวโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”
ภาพบรรยากาศ งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” บ้านแสนสุข อ.แม่จัน ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย
งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566