ททท.เชียงราย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสมุทรสงคราม ในเส้นทางเที่ยวข้ามภาค “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง”

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา จ.สมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ททท. สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภาคเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกันภายใต้โครงการ The Link Local to Global” เส้นทางจากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม รวมทั้งเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยว ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่งอาหารสมบูรณ์ มีทะเล มีเกลือที่ดีที่สุดในโลก เป็นเมืองแห่งน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด มีความอุดมสมบูรณ์ มีผลไม้ที่โด่งดังสามชนิด มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และทุเรียน มีพื้นที่และประชากร น้อยที่สุดในประเทศไทย แต่มีแหล่งเที่ยวตลาดน้ำที่หลากหลาย เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิดจำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นขึ้นมาประมาณ 70-80% และยังมีชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตคนสมุทรสงคราม ที่เป็นเมืองแห่งสายน้ำ นอกจากนี้ในทะเลยังมีวาฬบรูด้า และการท่องเที่ยงในเชิงธรรมชาติมีศูนย์รู้ป่าชายเลน รวมไปถึงกิจกรรมลดโลกร้อนที่หลากหลาย เป็นจุดขายของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับทั้งสองพื้นที่ในอนาคตได้ต่อไป

ต่อมานายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สมุทรสงครามได้นำเสนอ Product Briefing จ.สมุทรสงคราม ทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของจังหวัด เสนอขายสินค้าภายใต้โครงการ The Link Local to Global เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ และภาคกลาง เชียงราย-สมุทรสงคราม และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้ง 2 พื้นที่ ได้ทำความรู้จัก หารือเจรจาธุรกิจ ตลอดจนซื้อขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ทางด้านนายวิสูตร บัวชุม กล่าวว่า ททท.เชียงราย ได้นำผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายประมาณ 20 กว่าคน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค ภายใต้แนวคิดการนำวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F (Food, Film, Fashion, Fighting, Festival) ที่เป็น Soft Power ของไทย โดยใช้ชื่อเส้นทาง “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง” ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้การสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  เชื่อมโยงเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์อาหารท้องถิ่น (ของกิ๋นลำจากยอดดอย เจียงฮาย VS อาหารอร่อยริมน้ำ สมุทรสงคราม) ด้วยเมนูอาหารวัฒนธรรมชาวอาข่าจาก “รากชู” ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่สดใหม่จากธรรมชาติของชาวอาข่า และรสชาติที่รังสรรค์ออกมาได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร เชื่อมโยงกับ”อาหารอร่อยริมน้ำ” ด้วยเมนูปลาทูแม่กลอง “หน้างอ คอหัก” จ.สมุทรสงคราม ราชาแห่งปลาทู สุดยอดปลาทูไทยที่ได้รับการยอมรับในรสชาติความอร่อยแบบหาปลาทูจากแหล่งอื่นๆ ในไทยมาเทียบเคียงไม่ได้ อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้อีกมาก

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานเชียงราย คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงรายและสมุทรสงคราม

วันต่อมาได้นำคณะเดินทางทัศนศึกษาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและพร้อมเสนอขาย อาทิ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี, ชมโบสถ์ปรกโพธิ์วัดบางกุ้ง (Unseen), โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์,ล่องเรือชมหิ่งห้อยอัมพวา,ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณี,อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2), เยี่ยมชมเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สวนมะนาวโห่ลุงศิริ และตลาดน้ำท่าคา รวมถึงสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนที่โฮมสเตย์บ้านริมคลอง ไปเรียนรู้เรื่องของ Low Carbon วิถีชีวิต และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชุมชนอย่างลึกซึ้ง

ส่วนหลังจากนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามจะนำผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน นายกสมาคม หอการค้า ฯลฯ มาเยือนเยือนเชียงราย ในช่วง 4-7 สิงหาคม 2566 เพื่อกลับไปประชาสัมพันธ์ และ เสนอขายนักท่องเที่ยวจากสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงให้มาท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นและแลกเปลี่ยนให้มีการท่องเที่ยวระหว่างเชียงราย & สมุทรสงคราม ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวข้ามภาคต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ]