ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา Green Season | เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566

รวบรวมข้อมูลโดย ททท.สำนักงานเชียงราย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

รีบปักหมุดกันจ้าา… ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจเพียบ! เจียงฮาย-พะเยา แอ่วได้ทุกฤดู วางแผนก่อนการเดินทาง มาแอ่ว มาพักผ่อนหย่อนใจ๋ กันเจ้า

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 053-744674-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 ]
ททท.ชวนเที่ยวชมสวนทุเรียนนางนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แห่งใหม่ของอำเภอแม่สาย
“ททท.สมุทรสงคราม ร่วมกับ ททท. เชียงราย เชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ดันอาหารถิ่นเป็น Soft Power ภายใต้โครงการ The Link Local to Global”
ททท.เชียงราย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสมุทรสงคราม ในเส้นทางเที่ยวข้ามภาค “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง”
เริ่มแล้ววันนี้ | กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” ..ท่องเที่ยวสะสมแต้มแลกรางวัล
ททท.เชียงราย ร่วมกับ ททท.สมุทรสงคราม เชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกันภายใต้โครงการ The Link Local to Global”  โดยใช้ชื่อเส้นทาง  “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง”