ชาวอำเภอเวียงชัย หนุนตั้งกลุ่มวิสาหกิจกัญชงสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชน

ที่บ้านเลขที่ 267 หมู่ 8 บ้านไตรแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มีชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณ (Pk Enterprise)” โดยเฉพาะการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง และผลิตภัณฑ์กัญชง และสมุนไพร

ชาวอำเภอเวียงชัย หนุนตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจกัญชง” สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชน

โดยเฉพาะการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง และผลิตภัณฑ์กัญชง และสมุนไพร โดยภายในได้มีการปรับพื้นที่นมากว่า 6 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรและเรือนเพาะปลูกพืชกัญชง ซึ่งพบว่ากัญชงและพืชสมุนไพรได้เจริญเติบโตได้ดี จนสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นำมาจำหน่ายสร้างรายได้ และ ต่อยอดเปิดคลีนิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งอาจเป็นพื้นที่แรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ดำเนินการวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ

โดย นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุพรรณ์ พันธ์ประสิทธิกิจ ท้องถิ่นอำเภอเวียงชัย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย ดร.สันต์ ศรียา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปเยี่ยมชมและนำองค์ความรู้เข้าไปจัดอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาและต่อยอดพืชกัญชงและสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนววิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมของชุมชนในอนาคต

ด้าน นายภราดร เคร้าเครือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณ กล่าวว่า คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะกัญชง ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพทั้งด้านเกษตรกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรมและด้านสาธารณสุข ทำให้ทางชุมชนและท้องถิ่นจึงรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้พืชกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดรายได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป สารสกัด เสริมความงามหรืออาหารเสริม โดยหวังต่อยอดให้จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับภายในวิสาหกิจที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นมีการแบ่งงานของสมาชิกดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ หรือการผลิต จึงเน้นไปที่การเพาะปลูกพืชสมุนไพรและกัญชง ในช่วงกลางน้ำก็มีการจับมือกับพันธมิตรในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมา เพื่อมุ่งเป้าไปที่ปลายน้ำหรือการนำไปจำหน่ายหรือบริการด้านสุขภาพ ซึ่งที่วิสาหกิจแห่งนี้ก็ยังมีคลีนิกการแพทย์แผนไทย เพื่อบริการให้คำปรึกษาและรักษาด้วยพืชสมุนไพร กัญชงและแพทย์ทางเลือก โดยวิถีชุมชนแห่งนี่จะต่อยอดให้พืชสุมนไพรกัญชงเข้าสู่การเป็นสินค้าโอท็อป และด้านอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็จะทำให้กลายเป็นจุดเรียนรู้และท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง

นายภราดร กล่าวอีกว่า ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีออกมาวางจำหน่ายจำนวนมากทั้งในรูปโอท็อป เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม ตลอดจนสารสกัดจากกัญชง หรือผลิตภัณฑ์กัญชงอีกหลากหลาย ออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ค้าขายออนไลน์ มีจำหน่ายทั้งในรูปผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้โดยตรงหรือรูปแบบสารสกัดที่นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในแบรนด์ต่างๆ อีกด้วย

นายอำเภอเวียงชัย ยังกล่าวอีกว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณ ถือเป็นกลุ่มอาชีพทางเลือกของพืชสมุนไพร ซึ่งเดิมพืชกัญชาและกัญชงเป็นพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีการปลดล็อคทางกลุ่มก็นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม มีกระขบวนการตั้งแต่การปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด ซึ่งมีการผลิตภัณฑ์และการรักษาซึ่งถือเป็นโอกาสและทางเลือก ทั้งของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่จะเข้ามร่วมกลุ่มเพื่อการผลิต ทางอำเภอและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือท้องถิ่นก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้ทางกลุ่มสามารถขับเคลื่อนในการสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างเป้นอาชีพและรายได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย