เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ชม ทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
  • ชิม จิบกาแฟแลกว๊านพะเยา อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยา
  • ช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP ตลาดลำใจเวียง ตลาดระเบียงสุข ตลาด SME

***เนื่องจากปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลง การเวียนเทียนในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอารามจำนวน 3 รอบ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 054-485781-2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”