กรมอุตุฯประกาศ ปีนี้ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อน และเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประกาศ การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับผิวพื้นถึงความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของ ประเทศไทยในปีนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.tmd.go.th/warning-and-events/special-events/ประกาศ-การเรมตนฤดฝนของประเทศไทย-พ-ศ-2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
7-10 มิ.ย.66 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง
พยากรณ์อากาศ วันที่ 5 มิ.ย.66 เวลา 06.00 วันนี้ – 12.00 น. วันพรุ่งนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ “การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย” ในวันที่ 22 พ.ค.2566
เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มี ผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 66
พยากรณ์อากาศ 7 วัน | ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
กรมอนามัย ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัด ระวังป่วยฮีทสโตรก.. คาดเมษายนนี้แนวโน้มอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาฯ