เชียงราย เตรียมจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้

วันที่ 8 พ.ค.66 ที่วัดกลางเวียง อ.เมืองเชียงราย พระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาส วัดกลางเวียง พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายนครินทร์ น้ำใจดี อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง เพื่อฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2566 การจัดงานดังกล่าวเพื่อการฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนอยู่คู่กับชาวล้านนา

วัดกลางเวียง เป็นสถานที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงราย อดีตมีการไหว้สะดือเมืองเป็นประจำทุกปี ประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าววัดกลางเวียง ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และร่วมกับภาคราชการ รวมถึงภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2566 นี้

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้

พระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง กล่าวว่าเสาสะดือเมืองเชียงราย วัดกลางเวียง ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใจแห่งเมือง เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของผู้คน ภายในงานมีพิธีสำคัญ และกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

  • พิธีบอกกล่าวประตูเมืองเชียงราย 12 ประตู
  • พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • พิธีอัญเชิญพระอุปคุต
  • พิธีการเข้าหลักเมือง
  • ขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนผ่านถนนธนาลัย สู่วัดกลางเวียง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้น้องนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามผ่านกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้แต่งกายชุดพื้นเมือง ให้รักษาวัฒนธรรมต่อไป

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้

นายนครินทร์ น้ำใจดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่าปีนี้มาช่วยงานเป็นปีที่2 สิ่งสำคัญที่สุด คือการมอบองค์ความรู้ เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อนทุกอย่าง ซึ่งประเพณีดังกล่าว สามารถต่อยอดและขยายผลในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับชาวบ้าน และวัด ตลอดจนเป็นการรวบรวมผู้มีจิตศรัทธา สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

งานประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงราย (วัดกลางเวียง) เชียงราย

ด้านนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นสำนักงานหลักในการส่งเสริม ให้ความรู้ อนุรักษ์ต่อยอดด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย “งานใส่ขันดอก วัดกลางเวียง” กำหนดจัดขึ้น 7 วัน 7 คืน จึงขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญด้วยการใส่ขันดอก โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. รวมถึงมี กาดมั่วย้อนยุค และการแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม จากศิลปินช่างซอในจังหวัดเชียงรายในทุกวันกิจกรรมอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

8 พ.ค. 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย