งานประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงราย (วัดกลางเวียง) เชียงราย

เชิญเที่ยวงานประเพณีใส่ขันดอก เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค 66 ณ จันทโลการาม (วัดกลางเวียง) อ.เมือง จ.เชียงราย

กำหนดการ เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา o๗.oo น. พิธีแกล้มเลี้ยงผีอารักษ์เมืองเชียงราย
  • บอกกล่าวหลักเมืองเชียงราย ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง
  • บอกกล่าวประตูเมืองเชียงรายทั้ง ๑๒ ประตู และ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • เวลา ๑๖.oo น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากน้ำตกขุนกรณ์

วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)

 • เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
 • เวลา o๘.๓๐ น. พิธีแห่พระเจ้าฝนแสนห่า และขันอารักษ์หลวงเมืองเชียงราย
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีสรงน้ำสะดือเมืองและผูกผ้ามงคล
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเข้าอินทขีล (สะดือเมืองเชียงราย)
 • เวลา ๑๐.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันที่พฤหัสบดี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีบรวงสรวงสะดือเมืองเชียงราย
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แบบล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันที่ศุกร์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แบบล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทำบุญวันออกอินทขีล)

 • เวลา o๗.๐๐ น. พิธีออกอินทขีล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : พระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาส ฯ o๖ ๓๖๔๑ ๙๗๘๒
ร.ต.สมเดช ใจยะ ไวยวัจกร o๘ ๓๗๖๔ ๖๔๒๒

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566
เชียงรายสืบสาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง” ประจำปี 2566
เชียงราย เตรียมจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้
ชวนที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566”
พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
“ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา” 13-19 เมษายน 2566