งานประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงราย (วัดกลางเวียง) เชียงราย

เชิญเที่ยวงานประเพณีใส่ขันดอก เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค 66 ณ จันทโลการาม (วัดกลางเวียง) อ.เมือง จ.เชียงราย

กำหนดการ เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา o๗.oo น. พิธีแกล้มเลี้ยงผีอารักษ์เมืองเชียงราย
  • บอกกล่าวหลักเมืองเชียงราย ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง
  • บอกกล่าวประตูเมืองเชียงรายทั้ง ๑๒ ประตู และ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • เวลา ๑๖.oo น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากน้ำตกขุนกรณ์

วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)

 • เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
 • เวลา o๘.๓๐ น. พิธีแห่พระเจ้าฝนแสนห่า และขันอารักษ์หลวงเมืองเชียงราย
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีสรงน้ำสะดือเมืองและผูกผ้ามงคล
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเข้าอินทขีล (สะดือเมืองเชียงราย)
 • เวลา ๑๐.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันที่พฤหัสบดี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีบรวงสรวงสะดือเมืองเชียงราย
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แบบล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันที่ศุกร์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมใส่ขันดอก
 • เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แบบล้านนา
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทำบุญวันออกอินทขีล)

 • เวลา o๗.๐๐ น. พิธีออกอินทขีล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : พระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาส ฯ o๖ ๓๖๔๑ ๙๗๘๒
ร.ต.สมเดช ใจยะ ไวยวัจกร o๘ ๓๗๖๔ ๖๔๒๒

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย