รวมข้อมูลเลือกตั้ง 2566

กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้แล้ว ตั้งแต่ 18 เมษายน 2566 นี้

เลือกตั้ง 2566 – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อได้แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง เวลา 08.00 น.- 17.00 น. และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้งศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป

( ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยตนเอง กับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6) กรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิวันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444

/////////////////////////////

ยืนยันแล้ว อย่างเป็นทางการ กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ มี 2 สี

  • โดยบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เป็น – สีม่วง
  • บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็น – สีเขียว
เลือกตั้ง 2566 – บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นสีม่วง ส่วนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นสีเขียว

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สึบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น “สีม่วง” และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็น “สีเขียว”

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร

ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค

ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

/////////////////////////////

การเลือกตั้งทั่วไป ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่ 14 พ.ค.2566 และ จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค.2566 นี้ ทุกคนก็มีส่วนที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมได้

เลือกตั้ง 2566 – กกต.เปิด 4 ช่องทาง จ่าย 1 ล้าน แลกเบาะแสจับโกง

โดย กกต.เปิดให้แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยกันทั้ง 4 ช่องทางด้วยกัน ที่สำคัญมีเงินรางวัลให้ด้วยสูงสุด 1 ล้านบาท

สำนักงาน กกต.แจ้งว่า สำนักงานได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. หลายช่องทาง โดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ สามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ด้วยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย

1. แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยการดาวน์โหลด ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สามารถรายงานสถานการณ์ ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ

2.ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141- 8860, 02-141 -8579 และ 02-141-8858

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

4. บริการสายด่วน กกต. 1444 โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส. สำนักงานจัดให้มีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ไต่สวนคดี โดยมีเงินรางวัล ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล โดยสำนักงานกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามการแจ้งเบาะแสทุจริต ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

/////////////////////////////

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 – ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้ามดังนี้

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น

7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

อย่าลืม! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

/////////////////////////////

ระวังถูกจำกัดสิทธิ !! ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเราจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

ระวังถูกจำกัดสิทธิ !! เมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

รู้หรือไม่ ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเราจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

1.ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

3.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน

4.ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5.ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

ที่มา :
– สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD
– สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.facebook.com/EctThailand
– สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย https://www.facebook.com/chiangraiECT