กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-175303

หรือ http://www.vote.chiangraipao.go.th/

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายละเอียดตามประกาศฯ แนบท้ายนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-175303

หรือเพจ : เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตลาดประชารัฐ อบจ.เชียงราย 29 มิ.ย – 1 ก.ค.65
เชิญร่วมประกวดธิดาชาวสวน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และอีกหลายกิจกรรม ในงาน “เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565”
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลงานกินปลาและอาหารเมืองพาน ประจำปี 2565
เชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย FRUIT FESTIVAL ประจำปี 2565 มาถึงแล้ว!
ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถลงทะเบียนจองคิว Online ก่อนเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว (สาระน่ารู้)