เชิญร่วมงานจำลองพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป “พระเจ้าทองทิพย์” ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

ประเพณีสงกรานต์ อ.แม่สรวย จำลองพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์

เชิญร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์” จำลองพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ณ ลานกิจกรรมวัดพระเจ้าทองทิพย์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

08.30 น. พิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทรมนต์สืบชะตา
10.30 น. พีธีเปิดประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลศรีถ้อย โดย นายบรรจง แสงคำ กำนันตำบลศรีถ้อย
10.40 น. จำลองพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์
11.00 น. พีธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พีธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ
18.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

…….

( 13 เมษายน 2566 ที่วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย )

เชียงราย ชาวบ้านแห่ร่วมงานจำลองการเสด็จของพระเจ้าไชยเชยฐา พิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์

พิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พรชัย ใจแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ร่วมกับ วัดพระเจ้าทองทิพย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านศรีถ้อย ร่วมกันจัดงานจำลองการเสด็จของพระเจ้าไชยเชษฐา โดยมีการจำลองการเสด็จทางชลมารคทางแม่น้ำลาว ไปครองเมืองเชียงใหม่ และอัญเชิญ พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ของเมืองล้านนา ขึ้นมาจากแม่น้ำลาว เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ได้มากราบไหว้ขอพรและสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์ ริมแม่น้ำลาว ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย

ในพิธีมีการอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ขึ้นมาจากแม่น้ำลาวก่อนจะเดินแห่ขึ้นมาประดิษฐาน ให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ และมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลศรีถ้อย การมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ และกิจกรรมกีฬาโบราณ ต่างๆที่หาดูยาก อาทิเช่น แข่งชกมวยทะเล , แข่งขันการปีนเสาน้ำมัน

พิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

จากประวัติเหตุการณ์พระเจ้าไชยเชษฐา เสด็จทางชลมารคทางแม่น้ำลาวไปครองเมืองเชียงใหม่ และอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย ครั้นเสด็จมาถึงตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ หน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์ปัจจุบัน เรือพระที่นั่งไม่สามารถคลื่อนต่อได้ จึงได้อันเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวประทับ ณ ศาลาชั่วคราว ต่อมาได้มีการสร้างเป็นวัดพระเจ้าทองทิพย์

พิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

พระเจ้าทองทิพย์ เป็นนามของพระพุทธรูปเก่าแก่ เดิมอยู่เมืองหลวงพระบางประเทศลาว มีอายุประมาณพันปีเศษมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อ พ.ศ. 2063 พระเจ้าโพธิสารขึ้นครองนครเชียงทอง (หลวงพระบาง) ได้ไปขอราชธิคากษัตริย์เชียงใหม่มาเป็นมเหสี ได้ครองราชสมบัติร่วมกันเป็นเวลาหลายปีก็ไม่มีพระโอรส ดังนั้นในวันวิสาขะบูชา พระเจ้าโพธิสารพร้อมด้วยมเหสี จึงได้ปนมัสการพระเจ้าทองทิพย์เพื่อขอให้มีพระโอรสซึ่งไม่ช้ก็ประสูติเป็นพระโอรสนามว่า”ไชยเชษฐากุมาร” เมื่อพระไชยเชษฐาอายุ 14 พรรษาพระอัยกา(สมเด็จตา) ผู้ครองนครเชียงใหม่สวรรคต และไม่มีพระโอรสเหล่าอำมาตย์ของนครเชียงใหม่พร้อมกันมาทูลขอ พระเจ้าไชยเชษฐาไปครองนครเชียงใหม่ พระเจ้าโพธิสารทรงอนุญาตโดยก่อนที่จะไปนครเชียงใหม่พระเจ้าโพธิสารได้ให้นำพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วยเพราะเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อตอนไปขอให้มเหสีมีพระโอรสก็ได้ดังประสงค์พระเจ้าไชยเชษฐา จึงได้นำพระเจ้าทองทิพย์ลงเรือไปด้วยโคยเดินทางจากแม่น้ำโขง ผ่านเข้าแม่น้ำกก สู่แม่น้ำลาวเพื่อจะไปยังนครเชียงใหม่ ครั้นเรือมาถึงสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์เรือพระที่นั่งก็ติดอยู่ทั้งๆที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรพระเจ้าไชยเชษฐา ทรงเห็นว่าพระเจ้าทองทิพย์คงประสงค์จะประดิษฐาน ณ ที่นี้ จึงให้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดพระเจ้าทองทิพย์ปัจจุบัน

พิธีจำลองอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

ต่อมาในปีพ.ศ.2397เจ้าหลวงผู้ครองเมืองเชียงราย และพระยาไชยวงศ์ผู้รักษาเมืองหนองขวาง(อำเภอแม่สรวยปัจจุบัน)ได้เป็นประธานบูรณะวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทองทิพย์พ.ศ.2461 พระนางเจ้าคารารัศมี และเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้เสด็จมาทำการสักการะบูชาพระเจ้าทองทิพย์ และพักแรมอยู่ที่สถานที่นี้หลายคืนพระเจ้าทองทิพย์องค์จริงดั้งเดิมยังคงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าทองทิพย์มาจนถึงปัจจุบัน

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุท่าก๊อ มนต์เสน่ห์แห่งยอดดอย ฮีตฮอตแห่งชาติพันธุ์ สีสันแห่งขุนเขา แลหลังรากเหง้าของบรรพชน”
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เตว ล่น ม่วน 2023 สัมผัสความงามธรรมชาติช่วงฤดูหนาวที่เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย
“ไหว้พระสุดเสียวหนึ่งเดียวในโลก” กับสกายวอล์ก วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ
พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
14 เมษายน วันครอบครัว