“ซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว” อาการที่หลายคนเป็นโดยไม่รู้ตัว

อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว

อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว !! หลายคนอาจไม่เคยได้ยินกับคำนี้มาก่อน รวมทั้งบางคนที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวแต่ไม่รู้ตัว

ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บอกเล่าเกี่ยวกับโรคดังกล่าว เพื่อให้หลายคนได้ทำความรู้จักและจัดการกับภาวะดังกล่าวได้เมื่อเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้าง

1. อาการของโรคคือหลังวันหยุดยาว จะรู้สึกไม่อยากทำงาน เบื่อหน่าย และมีอาการซึมเศร้า

2. เกิดจากการที่ร่างกายเคยชินกับการพักผ่อนและไม่พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้น

3. อาการนี้มักจะเกิดกับคนที่เบื่องานของตัวเองอยู่แล้ว

4. โดยระดับความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับความเบื่อหน่ายที่มีอยุ่เดิม

5. อาการนี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง สมาธิลดลง หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย ใจลอย

6. ระยะของอาการจะเป็นอยู่ 2-3 วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ

7. สามารถพบได้ในทุกวัย ในกลุ่มคนที่มีความเบื่อหน่ายงานของตัวเอง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT
https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD