เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืนเชียงราย

รู้จักกับงานเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย Chiang Rai Sustainable Design Week 2021 ซึ่งปีนี้จะมีการจัดขึ้นที่ จ.เชียงราย เป็นครั้งแรก งานเริ่มวันที่ 22-28 พ.ย 64 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูป ร.5 ศาลากลางหลังเก่า ชวนไปเที่ยวกันเยอะๆครับ

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาพร้อมด้วยภาคเอกชนร่วมการจัดงานนี้ขึ้นมา เป้าหมายให้เทศกาล นี้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและบรรจุในปฏิทิน World Design Week ภายในระยะเวลา 3 ปี เป็นกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นวิถีความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนําเสนองาน จําหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านการ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆโดยกิจกรรมต่างๆจะกระจายไป ตามย่านต่าง ๆ ทั่วตัวเมืองเชียงราย ได้แก่ ย่านถนนสิงหไคล ย่านฮ่อมดอย ย่านการค้าถนนธนาลัย ย่านถนนบรรพ ปราการ และย่านเกาะลอย ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมไปถึงพื้นต่างอำเภอด้วย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจได้เดินเยี่ยมชมเมืองเชียงรายใน มุมมองที่แตกต่างออกไป และสัมผัสกับ 5 กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบภายในงาน อันได้แก่

1. กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการ คิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

2. กิจกรรม Talk & Seminar การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ แต่ละวันมีแขกรับเชิญหลากหลายธุรกิจ แนวคิดของคนรุ่นใหม่ มาร่วมพูดคุย บอกเล่าผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้ชาวเชียงราย

3. กิจกรรม Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย

4. กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์

5. กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเทศกาลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยอีก บางกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย บางกิจกรรมก็ฟรี ตั้งแต่ 22-28 พ.ย คนเชียงรายหรือนักท่องเที่ยวมีแพลนมาเชียงรายสัปดาห์หน้าลองแวะมาเที่ยวดู แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างติดตาม ได้ที่เพจ Chiangrai Sustainanle Design Week https://www.facebook.com/chiangraidesignweek

ที่มา : https://www.facebook.com/crfocus/posts/4669597933076530