เปิดตัวโครงการ “Chiang Rai Fashion to The World” 2023 ยกระดับผ้าไทยชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย สู่ระดับประเทศและระดับโลก

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่หอปรัชญาที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Chiang Rai Fashion to The World” เพื่อยกระดับผ้าไทยชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย สู่ระดับประเทศและระดับโลก

โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และนายกีโยม มูเดเคเรซ่า ลูฮีรีรี (Guillaume Luhiriri) Digital Director at Vathanakul Group Co-Founder at Yarrow Co.Ltd. ร่วมกันแถลงข่าวถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม เฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์ ยกระดับผ้าไทยชาติพันธุ์สู่ระดับประเทศ และระดับโลก “Chiang Rai Fashion to The World”

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ททท.ได้ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย โดยวางแผนภายใต้ชื่อโครงการ “The New Travel Chapter of Chiang Rai FY 2023” ที่ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรการท่องเที่ยวหลายๆ ภาคส่วน พร้อมร่วมเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นไซน์รุ่นใหม่ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจแฟชั่นงานออกแบบแฟชั่นผ้าไทยชาติพันธุ์ ประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และทุกผลงานที่เข้ารอบจะได้จัดแสดงในงาน Fashion on the Road ที่บริเวณหน้าด่านเทศบาลตำบลแม่สาย ในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง

ด้านนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย นำไปสู่การขยายผลที่เป็นเชิงประจักษ์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ และงานออกแบบสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานฝีมือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส และกล่าวต่ออีกว่า จังหวัดเชียงรายโชคดี ที่มีคนเก่ง ฝีมือดีในพื้นที่ พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย ช่วยกันร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อน จึงเป็นจุดสำคัญที่ร่วมสร้างดีไซน์ชุดที่ทันสมัย สามารถส่วมใส่ได้ทุกโอกาส รวมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้าต่อไป

Chiang Rai Fashion to The World 2023

ทิ้งท้ายด้วยนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และนายกีโยม มูเดเคเรซ่า ลูฮีรีรี (Guillaume Luhiriri) Digital Director at Vathanakul Group Co-Founder at Yarrow Co.Ltd. กล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่ได้จัดงานสร้างประสบการณ์ใหม่ในจังหวัดเชียงรายหลังจากได้ MOU ร่วมกับทุกภาคส่วนในครั้งก่อน ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์มีความแตกต่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง โดยวันนี้ได้นำตัวอย่างลายผ้าที่เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์มาจัดแสดงโชว์ ทั้งหมด 5 ชาติพันธุ์ โดยทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ได้วางแผนทำอย่างไร ความเป็นเอกลักษณ์นี้ จะต่อยอดไม่ให้สูญหายจนถึงลูกถึงหลาน จึงนำสิ่งเหล่านี้มาขอความรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศึกษาอย่างแท้จริง และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เสื้อผ้าที่ได้ออกแบบ เน้นใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันดั่งสโลแกนที่ว่า “สวยหล่อ มีสไตล์ ต่อลมหายใจ ให้ชุมชน”

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนไปเที่ยวงาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9” ปีนี้จัดเต็มการแสดงทุกวัน
ตารางการแสดงในหมู่บ้านชาติพันธ์แต่ละวัน ใน “งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์แม่สาย” | 6-11 ธ.ค.นี้
งานแถลงข่าวการจัด “งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ครั้งที่ 9
มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย