งานแถลงข่าวการจัด “งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ครั้งที่ 9

งานแถลงข่าวการจัด “งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมเสวนางานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเชียน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแม่สายให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเชียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอแม่สาย ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว มาเที่ยว งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น อ.แม่สาย จ.เชียงราย มาสัมผัสเสน่ห์ มหัศจรรย์ 10+ ชาติพันธุ์ ชมขบวน carnival การจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ อาหารเลิศรส ช้อปสินค้า OTOP จากทั่วทุกภาค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัพเดท! ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ]
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง 26 – 28 กรกฎาคมนี้
งานเทศกาลส้มโอ และของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2567
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1
พิธีเปิด 19 ก.ค.นี้ งาน “ดอกไม้ในสายฝน“ เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 1