ตรวจการได้ยินฟรี!! วันการได้ยินโลก 3 มี.ค.2566

ตรวจหู ตรวจการได้ยินฟรี!! ในกิจกรรม “วันการได้ยินโลก” วันที่ 3 มี.ค.2566

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญผู้สูงวัยเข้ารับบริการตรวจหูตรวจการได้ยินฟรี!! ในกิจกรรม “วันการได้ยินโลก 2566 ( World Hearing Day 2023 )”
– วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น.
– ณ หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ชั้น 11 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึกหมูป่า)


#รับจำนวน 20 ราย
#ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า (ตามคิวอาร์โค๊ดในภาพ) ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.66 หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 053-910600 ต่อ 2119

( ภายในงานมีของรางวัลแจกมากมาย )

// โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 053-910600 ต่อ 2119

เรื่องที่เกี่ยวข้อง