วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ฟรี!

วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ฟรี!

วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัยฟรี! เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง

สามารถสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 1330 (สปสช.) หรือ ติดต่อสถานพยาบาลที่รับบริการ ได้ที่ https://rsathai.org/healthservice/

ยาคุมกำเนิดมี 2 ชนิด ได้แก่

  • ยาฝังคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด จะคุมกำเนิดได้นาน 3 ปี
  • ยาฝังคุมกำเนินชนิด 2 หลอด จะคุมกำเนิดได้นาน 5 ปี

โดยจะฝังใต้ผิวหนังบริเวณใต้ท้องแขนและถอดออกเมื่อครบกำหนด

ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/
ตรวจสอบสถานพยาบาล(ทั่วประเทศ) ที่รับบริการฝังยาคุมกำเนิดได้ที่ https://rsathai.org/healthservice/
สถานที่ให้บริการในเชียงราย https://rsathai.org/contents/listing/โรงพยาบาลเชียงรายประชา/