ขอเชิญเที่ยวงาน รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2566

อำเภอเวียงแก่น นำโดย นายพงศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ นายอภิธาร ทิพย์ตา นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว นายธนพง์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ณ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น จังหวัดเชียงรายโดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑.) กิจกรรม “ปั่นจักรยานรักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร เป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยง ๔ ตำบลของอำเภอเวียงแก่น โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๖.๐๐ น. รับลงทะเบียนนักปั่น ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

๐๘.๐๐ น. ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายรูปร่วมกัน ณ
จุด Start

๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัว นักปั่น “ปั่น
รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะ
ทาง ๒๒ กิโลเมตร

๑๐.๐๐ น. มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นรักสุด
เขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะทาง
๒๒ กิโลเมตร

๒.) กิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย จำนวน ๙ หมู่บ้าน ๑ หมู่บ้านบริวาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการแข่งขันดังนี้

๒.๑) การแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม

๒.๒) การแข่งขันวู๊ดบอล ชาย-หญิง จากสมาคมกีฬาวูดบอล
อำเภอเวียงแก่น

๒.๓) การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงชายหาด

๒.๔) การแข่งขันตะกร้อชาย

๓.) กิจกรรมชมนิทรรศการของดี ๔ อปท.

เป็นการนำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทศบาลตำบลม่วงยาย แหล่งท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย และพื้นที่เชื่อมโยง พาเที่ยวชมสินค้า OTOP ของ ๔ อปท. ได้แก่ ตำบลม่วงยาย ตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้าม และตำบลปอ

๔.) กิจกรรมซุ้มนิทรรศการจาก ๔ ตำบล

เป็นกิจกรรมการจัดจำหนายสินค้า OTOP ของดีจาก ๔ ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น ไม้กวาดจักสาน ตุง โคมประดิษฐ์ ตะกร้าจักรสาน เหล้าอุ๊ กลุ่มวิสาหกิจ ปลาส้มจากปลาน้ำโขงห้วยลึก ฯลฯ จากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย ต่างๆมากมาย

๕.) การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อป โดยการจัดงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มในงาน เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน

๖.) กิจกรรมล่องเรือหารัก โดยจัดเป็นรอบๆ ละ ๑๐ ท่าน รอบละ ๓๐ นาที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจที่จะล่องเรือสามารถลงทะเบียนได้ ณ จุดลงทะเบียนล่องเรือ

๗.) กิจกรรมพิธีมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก

๘.) กิจกรรมการแข่งขันประกวดรำวงมหาดไทย ช่วงอายุตั้งแต่ ๓๐ ปี – ๖๐ ปี และช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๙.) กิจกรรม “ดนตรีม่วนใจ๋ @ ผาได เวียงแก่น” จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ดนตรี อาหารพื้นเมืองต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เลือกทานอีกด้วย…

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ว๊าวๆๆ สีชมพูทำให้ ใจฟู .. พาไปชม “ดอกนางพญาเสือโคร่ง เชียงราย” ที่โรงเรียนบรรพตวิทยา อ.เวียงแก่น
เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก
เทศกาลส้มโอและงานกาชาดอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566
จุดชมทะเลหมอกเชียงราย “ภูชี้เดือน” ต.ปอ อ.เวียงแก่น
กอดลม ห่มหนาว ดอยผาหม่น
รวมสถานที่เที่ยวชม พญาเสือโคร่ง/ดอกซากุระ เชียงราย สีชมพูหวานไปทั้งดอย